OSLAVTE S NÁMI NOVOU SPOLUPRÁCI S POŘADEM ČT  |  S kódem "CYKLOTOULKY" získáte slevu -10% na celý nákup!

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Veehled Eyewear s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") vydané společností Veehled Eyewear s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, IČO: 19835884 (označována jako "Prodávající"), definují základní práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a jakoukoliv fyzickou osobou, která uzavírá smlouvu buď jako spotřebitel mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo v kontextu této činnosti (označována jako "Kupující"). Tento vztah vzniká prostřednictvím elektronického obchodního rozhraní na webové adrese veehled.cz ("Internetový obchod"), a je řízen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  2. VOP se nevztahují na situace, kdy subjekt, který se rozhodne nakupovat zboží u Prodávajícího, je právnická osoba nebo fyzická osoba jednající v rámci svého podnikání či profesní činnosti.

  3. Tato VOP jsou integrální součástí uzavřené kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Smlouva i VOP jsou formulovány v českém jazyce, a v tomto jazyce je možné smlouvu také uzavřít. Smlouva obsahující VOP je považována za písemnou smlouvu.

  4. Prodávající není plátcem DPH. 

 1. Registrace

  1. Možnosti Nákupu
   Spotřebitelé mohou nakupovat buď jako registrovaní nebo neregistrovaní uživatelé. Výhodou registrace je uchování osobních údajů a adresy pro budoucí objednávky, přístup k historii objednávek a zjednodušení procesu placení.

  2. Podmínky Registrace
   Registrovat se může fyzická osoba starší než 16 let.

  3. Proces Registrace
   Registrace probíhá prostřednictvím registračního formuláře na webové stránce. Je nutné zadat kompletní a pravdivé informace, včetně jména, příjmení, e-mailu, telefonu a adresy. Změny údajů lze provádět na www.veehled.cz/customer/registration/

  4. Zabezpečení Účtu
   Přístup k účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Spotřebitel se zavazuje udržovat tyto údaje v tajnosti a chránit je před zneužitím.

  5. Ověřování a Deaktivace Účtu
   Prodejce si vyhrazuje právo ověřovat údaje zadané do registračního formuláře a v případě nesrovnalostí, neaktivity účtu déle než 24 měsíců, nebo porušení smluvních závazků a práv, deaktivovat uživatelský účet.  

 2. Informace o zboží a cenách

  1. Detailní specifikace produktů, včetně ceny každé položky a jejích klíčových charakteristik, je prezentována u každého produktu v online katalogu našeho internetového obchodu. Uvedené ceny produktů zahrnují všechny přidružené poplatky. Tyto ceny jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazeny na webové stránce obchodu. Toto nebrání možnosti dohody o kupní smlouvě za individuálně stanovených podmínek.

  2. Prezentace zboží zobrazená v katalogu našeho internetového obchodu má pouze informativní charakter a nezavazuje prodávajícího k uzavření kupní smlouvy pro tyto produkty.

  3. Na stránkách internetového obchodu jsou dostupné informace o nákladech spojených s balením a doručením produktů. Tyto údaje se vztahují pouze na případy, kdy je zboží doručováno na území České republiky a Slovenské republiky.

  4. Jakékoli nabízené slevy z ceny produktů nelze kombinovat, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  1. Zákazník nese veškeré náklady spojené s použitím dálkových komunikačních prostředků (jako jsou náklady na internetové připojení a telefonní hovory), které vzniknou v souvislosti s procesem uzavírání kupní smlouvy. Tyto náklady nejsou vyšší než standardní tarif.

  2. K zaslání poptávky může zákazník využít následující metody:

   1. Zadání poptávky skrze osobní zákaznický účet, pokud má zákazník zřízenou registraci v internetovém obchodě.

   2. Vyplněním poptávkového formuláře bez nutnosti registrace.

  3. Během procesu poptávání si potenciální kupující vybírá konkrétní zboží, jeho množství, způsob platby a způsob doručení.

  4. Před finálním odesláním poptávky má zákazník možnost zkontrolovat a upravit zadané informace. Poté zákazník potvrdí, že se seznámil se zněním obchodních podmínek a souhlasí s ním.  Zákazník provede závaznou objednávku kliknutím na  tlačítko „Objednat s povinností platby“. Všechny údaje uvedené v poptávce jsou považovány prodávajícím za správné a platné. Pro platnost poptávky je nezbytné vyplnit všechny požadované informace a potvrdit seznámení se s obchodními podmínkami, které jsou dostupné na stránkách internetového obchodu. Odesláním objednávky ze strany prodávajícího, tj. kliknutím na dané tlačítko „Objednat s povinností platby“ dochází mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření smlouvy. Po uzavření smlouvy je kupující prodávajícím odkázán na platební bránu, pokud si při objednávce zvolil jako způsob platby platbu kartou.

  5. Ihned po přijetí objednávky prodávající zašle kupujícímu emailem automatické potvrzení o jejím přijetí spolu s platebními údaji nutnými v případě, že si kupující jako způsob platby zvolil platbu bezhotovostním bankovním převodem. Toto potvrzení slouží jako oznámení o tom, že objednávka byla doručena prodávajícímu a kupní smlouva byla uzavřena. Není však zároveň potvrzením o dostupnosti zakoupeného zboží.

  6. Prodávající po přijetí objednávky ověří dostupnost zákazníkem zakoupeného zboží a přijetí platby za něj. Následně zašle zákazníkovi e-mailem potvrzení o tom, že platba byla přijata, zakoupené zboží je dostupné a kupující jej připravuje k odeslání zákazníkovi. Prodávající nepřistoupí k odeslání zboží do okamžiku obdržení platby za něj, tj. připsání částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího, pokud nebyla zvolena platba dobírkou.

  7. Pokud prodávající nemůže splnit všechny požadavky uvedené v objednávce, informuje o tom neprodleně kupujícího a zároveň mu zašle novou nabídku. Tato nabídka je považována za nový návrh kupní smlouvy a v případě jejího potvrzení kupujícím dochází vzájemnou dohodou stran k ukončení původní kupní smlouvy a k uzavření kupní smlouvy nové dle nové nabídky.

  8. V případě, že dojde k technické chybě ze strany prodávajícího při určování ceny produktu v internetovém obchodě nebo během procesu objednávání, není prodávající povinen dodat zboží za tuto chybně uvedenou cenu. Prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího o této chybě. Závazná je pro prodávajícího teprve cena a další parametry (např. množství a typ zboží) obsažené v závazné nabídce zasílané zákazníkovi po ověření dostupnosti jím poptávaného zboží. Kupní smlouva je uzavřena po přijetí této nabídky kupujícím.

 4. Platební podmínky a dodání zboží

  1. Kupující může uhradit cenu zboží a veškeré související náklady na dodání zboží podle kupní smlouvy následovně:

   1. Bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího č. 263798691/0600 u Moneta Money Bank.

   2. Bezhotovostně - platební kartou, Službou Apple Pay nebo Google Pay skrze platební bránu Comgate, provozovanou společností Comgate a.s                                     

   1. Dobírkou

  1. Spolu s kupní cenou zakoupeného zboží je kupující povinen uhradit také náklady na balení a dodání zboží v dohodnuté výši (poštovné a balné). Pokud není uvedeno jinak, náklady na dodání zboží jsou součástí celkové kupní ceny, pokud cena objednávky bez dopravy přesáhne 1600 Kč. Při nákupu zboží o hodnotě vyšší než 1.600, - Kč nese náklady na poštovné a balné prodávající.

  2. U bezhotovostních plateb je doba splatnosti pro zaplacení kupní ceny 3 dny od okamžiku uzavření kupní smlouvy.

  3. Při platbě prostřednictvím platební brány se kupující řídí instrukcemi daného poskytovatele elektronických plateb. Postup pro kreditní kartu naleznete zde, pro službu Apple Pay zde a pro službu Google Pay zde

  4.  Při bezhotovostní platbě je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu považována za splněnou v momentě připsání částky na bankovní účet prodávajícího.

  5. Prodávající nevyžaduje od kupujícího zálohu nebo jinou podobnou platbu předem. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není považována za zálohu.

  6. Dle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak do 48 hodin.

  7. Zboží je dodáno kupujícímu:

   1. Na adresu určenou v objednávce.

   2. Přes výdejnu zásilek na adrese specifikované kupujícím

  8. Způsob dodání je zvolen při procesu poptávání zboží.

  9. Náklady na dodání zboží, závislé na zvoleném způsobu odeslání a převzetí, jsou uvedeny v objednávce a v potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud je způsob dopravy stanoven na základě speciálního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a veškeré dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy, a to i při objednávkách zboží o hodnotě vyšší než 1.600, - Kč.

  10. Pokud je prodávající povinen dodat zboží na místo specifikované v objednávce, je kupující povinen zboží při dodání převzít. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné doručit zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující zavázán uhradit náklady spojené s opakovaným doručením nebo s jiným způsobem doručení.

  11. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat, zda obaly zboží nejsou poškozené, a případné závady okamžitě nahlásit dopravci. V případě zjištění poškození obalu, které naznačuje neoprávněný zásah do zásilky, nemusí kupující zásilku převzít.

  12. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy si jej převezme. V případě, kdy zboží nepřevezme, s výjimkou případů dle čl. V.12 těchto obchodních podmínek, na kupujícího nebezpečí škody na zboží přechází v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na jeho straně tak neučinil. Od okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího nese tento veškeré následky spojené s jeho případnou ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením.

  13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, která je odeslána na emailovou adresu kupujícího po zaplacení kupní ceny, nebo přiložena k dodávanému zboží.

  14. Kupující získává vlastnické právo k zboží po zaplacení celkové kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však po převzetí zboží. Odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození nebo ztrátu zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží, nebo když měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou a těmito podmínkami tak neučinil.

  15. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu kdykoliv do okamžiku dodání zboží kupujícímu, a dále pak pro důvody dle čl. II.16 těchto obchodních podmínek. Pokud je kupující podnikatelem a nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, má prodávající právo od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu kdykoliv.

 1. Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující, který uzavřel smlouvu jako spotřebitel mimo rámec své podnikatelské činnosti, má právo od smlouvy odstoupit na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů, počínaje:

   1. Dnem převzetí zboží,

   2. Dnem převzetí poslední dodávky zboží, pokud smlouva zahrnuje několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

   3. Dnem převzetí první dodávky zboží, pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

  3. Kupující nemůže od smlouvy odstoupit těchto případech:

   1. Poskytnutí služeb, pokud byly splněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím odstupné lhůty a prodávající informoval kupujícího, že pak nemá právo odstoupit od smlouvy,

   2. Dodání zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu mimo kontrolu prodávajícího a které mohou nastat během odstupné lhůty,

   3. Dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po 30 dnech a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

   4. Dodání zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

   5. Dodání zboží podléhajícího rychlé zkáze, nebo zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

   6. Dodání zboží v uzavřeném obalu, které kupující vyňal a nemůže být z hygienických důvodů vráceno,

   7. Dodání zvukových nebo obrazových nahrávek či počítačových programů, kde byl porušen jejich původní obal,

   8. Dodání novin, periodik nebo časopisů,

   9. Dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím odstupné lhůty a prodávající informoval kupujícího, že poté nemá právo odstoupit od smlouvy,

   10. Další případy uvedené v § 1837 občanského zákoníku.

  4. Kupující musí oznámení o odstoupení od smlouvy odeslat během zmíněné lhůty 14 dnů, aby ji dodržel.

  5. Zákazníci, kteří si zakoupí specifickou službu „Možnost vrácení brýlí do 30 dnů“ (dále také „služba“), mohou odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, tedy vrátit zakoupené zboží a nárokovat si vrácení zaplacené kupní ceny ve lhůtě 30 dní namísto 14.

  6. Službu je nutno zakoupit pro každé zakoupené brýle (1 kus) zvlášť a vztahuje se vždy právě jen na tento daný kus, nikoliv na celou objednávku. Službu nelze kombinovat s nákupem více brýlí ani aplikovat na různé modely najednou. Službu nelze koupit samostatně bez brýlí.

  7. Během 30denní lhůty pro vrácení mohou zákazníci, kteří si službu zakoupili, z jakéhokoli důvodu vrátit dané sportovní sluneční brýle za předpokladu, že jsou nepoškozené, v původním stavu a originálním balení. Pro odstoupení od smlouvy v prodloužené lhůtě 30 dnů použijí analogicky podmínky stanovené pro standardní odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.

  8. Cena za službu „Možnost vrácení brýlí do 30 dnů“ nebude při odstoupení od smlouvy o koupi zboží za využití této služby vracena kupujícímu. Odstoupením od kupní smlouvy na zboží nedochází zároveň k odstoupení od smlouvy o poskytnutí této služby. Prodloužená lhůta pro vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) se vztahuje pouze na nákupy uskutečněné s prémiovou službou pro každý pár slunečních brýlí a nedotýká se nijak zákonných požadavků na ochranu spotřebitele.

  9. Prodejce si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit nebo ukončit službu a s ní související výhody, což se však nedotkne těch, kteří již službu dříve zakoupili podle výše uvedených podmínek.

  10. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy dostupný na webových stránkách internetového obchodu nebo přiložený k dodávanému zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy se zasílá na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v obchodních podmínkách spolu s vraceným zbožím nebo na e-mailovou adresu prodejce.

  11. Kupující, který od smlouvy odstoupil, je povinen odeslat vracené zboží zpět prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne odeslání Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, i když zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

  12. Po odstoupení od smlouvy prodávající bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy je mu doručeno Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, vrátí kupujícímu všechny přijaté peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, stejným způsobem, jakým je kupující uhradil. Prodávající může vrátit peněžní prostředky jiným způsobem pouze se souhlasem kupujícího a bez dalších nákladů pro kupujícího.

  13. Pokud si kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, prodávající mu vrátí náklady na dodání pouze ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu.

  14. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající nemusí vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží bylo prodávajícímu odesláno.

  15. Vrácené zboží musí být nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a pokud možno v původním obalu. Prodávající může proti vrácení kupní ceny započítat náhradu za poškození zboží.

  16. Prodávající může odstoupit od smlouvy, z důvodu nedostupnosti zakoupeného zboží, pokud došlo k vyprodání zásob, nebo pokud výrobce, dovozce či dodavatel přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Dále má právo odstoupit od smlouvy, pokud je zjevné, že kupující uvedl ve své objednávce záměrně nesprávné informace, anebo podle podmínek uvedených v čl V.16 těchto obchodních podmínek.Prodávající informuje kupujícího o tom, že od smlouvy z některého z uvedených důvodů odstupuje prostřednictvím emailu na emailovou adresu, kterou kupující uvedl ve své objednávce a vrátí mu veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů na dodání ve lhůtě 14 dnů od zaslání tohoto oznámení, a to  stejným způsobem, jakým platbu dříve obdržel nebo způsobem s kupujícím dohodnutým.

 2. Doručování

  1. Obě smluvní strany mohou vzájemně doručovat všechen písemný materiál prostřednictvím e-mailu.

  2. Kupující zasílá korespondenci prodávajícímu na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách tj. info@veehled.cz.  Prodávající zasílá korespondenci kupujícímu na e-mailovou adresu specifikovanou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 3. Osobní údaje

  1. Veškeré informace poskytnuté během spolupráce jsou považovány za důvěrné a podle toho k nim bude přistupováno. Údaje zákazníků budou využívány pouze pro účely plnění smlouvy, pokud neposkytnete písemný souhlas s jiným využitím. E-mailová adresa může být použita pro zasílání obchodních sdělení týkajících se podobného nebo souvisejícího zboží, pokud tuto možnost zákazník neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv odhlásit prostřednictvím dopisu, e-mailu nebo kliknutím na odkaz v obchodním sdělení. E-mailová adresa bude pro tyto účely uchována po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi stranami.

  2. Detailnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v sekci Zásady ochrany osobních údajů.

 4. Mimosoudní řešení sporů

  1. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je kompetentní Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, webová stránka: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro online řešení sporů, která je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, lze využít pro řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webová stránka: http://www.evropskyspotrebitel.cz, slouží jako kontaktní místo v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o online řešení spotřebitelských sporů a změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).

  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu vykonává příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zajišťuje Česká obchodní inspekce v rámci své působnosti.

 5. Závěrečná ustanovení

  1. Všechny dohody mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. V případě, že smluvní vztah založený na kupní smlouvě obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají strany, že se řídí českým právem. Toto neovlivňuje práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  2. Prodávající není vůči kupujícímu vázán žádnými kodexy chování dle § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Veškerá práva k webovým stránkám prodávajícího, včetně autorských práv k obsahu, jako jsou rozložení stránky, fotografie, filmy, grafiky, ochranné známky, loga a další obsah a prvky, patří prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich části bez svolení prodávajícího.

  4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby způsobené zásahy třetích osob do internetového obchodu nebo jeho užíváním v rozporu s určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly negativně ovlivnit jeho provoz, ani vykonávat činnosti, které by umožnily jemu nebo třetím osobám neoprávněně zasahovat do softwarového vybavení nebo dalších součástí internetového obchodu.

  5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

  6. Prodávající si vyhrazuje právo měnit nebo doplňovat znění obchodních podmínek. Změny neovlivňují práva a povinnosti vzniklé během platnosti předchozích verzí obchodních podmínek.

  7. Součástí obchodních podmínek je vzorový formulář Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

 

  Jakákoli změna smlouvy je možná pouze na základě písemné dohody obou stran. Prodávající si však vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto podmínky. Tyto změny se nevztahují na již uzavřené smlouvy, ale pouze na smlouvy uzavřené po nabytí účinnosti těchto změn. O změnách bude prodávající informovat pouze v případě, že má kupující vytvořen uživatelský účet, nebo pokud má prodávající dodávat zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně bude zaslána na e-mailovou adresu kupujícího nejméně 14 dní před nabytím účinnosti změny. Nepodá-li kupující výpověď smlouvy o pravidelných a opakovaných dodávkách zboží do 14 dnů od zaslání informace o změně, stávají se nové podmínky součástí smlouvy a uplatní se na další dodávku zboží po nabytí účinnosti změny. Výpovědní doba v případě podání výpovědi je 2 měsíce.

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 01. 2024.