OSLÁVTE S NAMI NOVÚ SPOLUPRÁCU S PROGRAMOM RTVS | S kódom "CYKLOPOTULKY" získate  zľavu -10% na celý nákup!

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Veehled Eyewear s.r.o.

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") vydané spoločnosťou Veehled Eyewear s.r.o., so sídlom Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, IČO: 19835884 (označovaná ako "Predávajúci"), definujú základné práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a akoukoľvek fyzickou osobou, ktorá uzatvára zmluvu buď ako spotrebiteľ mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo v kontexte tejto činnosti (označovaná ako "Kupujúci"). Tento vzťah vzniká prostredníctvom elektronického obchodného rozhrania na webovej adrese veehled.cz ("Internetový obchod"), a je riadený podľa zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  2. VOP sa nevzťahujú na situácie, keď subjekt, ktorý sa rozhodne nakupovať tovar u Predávajúceho, je právnická osoba alebo fyzická osoba konajúca v rámci svojho podnikania či profesnej činnosti.

  3. Tieto VOP sú integrálnou súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Zmluva aj VOP sú formulované v českom jazyku, a v tomto jazyku je možné zmluvu tiež uzavrieť. Zmluva obsahujúca VOP je považovaná za písomnú zmluvu.

  4. Predávajúci nie je platcom DPH.

 1. Registrácia

  1. Možnosti Nákupu
   Spotrebitelia môžu nakupovať buď ako registrovaní, alebo neregistrovaní používatelia. Výhodou registrácie je uchovanie osobných údajov a adresy pre budúce objednávky, prístup k histórii objednávok a zjednodušenie procesu platenia.

  2. Podmienky Registrácie
   Registrovať sa môže fyzická osoba staršia ako 16 rokov.

  3. Proces Registrácie
   Registrácia prebieha prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke. Je potrebné zadať kompletné a pravdivé informácie, vrátane mena, priezviska, e-mailu, telefónu a adresy. Zmeny údajov je možné vykonávať na www.veehled.cz/sk/customer/registration/

  4. Zabezpečenie Účtu
   Prístup k účtu je chránený používateľským menom a heslom. Spotrebiteľ sa zaväzuje udržiavať tieto údaje v tajnosti a chrániť ich pred zneužitím.

  5. Overovanie a Deaktivácia Účtu
   Predajca si vyhradzuje právo overovať údaje zadané do registračného formulára a v prípade nezrovnalostí, neaktivity účtu dlhšie ako 24 mesiacov, alebo porušenia zmluvných záväzkov a práv, deaktivovať používateľský účet.

 2. Informácie o tovare a cenách

  1. Detailné špecifikácie produktov, vrátane ceny každej položky a jej kľúčových charakteristík, sú prezentované pri každom produkte v online katalógu nášho internetového obchodu. Uvedené ceny produktov zahŕňajú všetky pridružené poplatky. Tieto ceny sú platné počas doby, keď sú zobrazené na webovej stránke obchodu. Toto nevylučuje možnosť dohody o kúpnej zmluve za individuálne stanovených podmienok.

  2. Prezentácia tovaru zobrazená v katalógu nášho internetového obchodu má len informatívny charakter a nezaväzuje predávajúceho k uzavretiu kúpnej zmluvy na tieto produkty.

  3. Na stránkach internetového obchodu sú dostupné informácie o nákladoch spojených s balením a doručením produktov. Tieto údaje sa vzťahujú iba na prípady, keď je tovar doručovaný na území Českej republiky a Slovenskej republiky.

  4. Akékoľvek ponúkané zľavy z ceny produktov nemožno kombinovať, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

 3. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

  1. Zákazník nesie všetky náklady spojené s použitím diaľkových komunikačných prostriedkov (ako sú náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory), ktoré vzniknú v súvislosti s procesom uzatvárania kúpnej zmluvy. Tieto náklady nie sú vyššie než štandardný tarif.

  2. Zákazník môže využiť nasledujúce metódy na zadanie objednávky:

   1. Zadanie objednávky cez osobný zákaznícky účet, ak má zákazník zriadenú registráciu v internetovom obchode.

   2. Vyplnením objednávkového formulára bez nutnosti registrácie.

  3. Počas procesu objednávania si potenciálny kupujúci vyberá konkrétny tovar, jeho množstvo, spôsob platby a spôsob doručenia.

  4. Pred finálnym odoslaním objednávky má zákazník možnosť skontrolovať a upraviť zadané informácie. Potom zákazník potvrdí, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami. Zákazník vykoná záväznú objednávku kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Všetky údaje uvedené v objednávke sú považované predávajúcim za správne a platné. Pre platnosť objednávky je nevyhnutné vyplniť všetky požadované informácie a potvrdiť oboznámenie sa s obchodnými podmienkami, ktoré sú dostupné na stránkach internetového obchodu. Odoslaním objednávky zo strany predávajúceho, teda kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ dochádza medzi kupujúcim a predávajúcim k uzatvoreniu zmluvy. Po uzatvorení zmluvy je kupujúci predávajúcim odkázaný na platobnú bránu, ak si pri objednávke zvolil ako spôsob platby platbu kartou.

  5. Ihneď po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom automatické potvrdenie o jej prijatí spolu s platobnými údajmi potrebnými v prípade, že si kupujúci zvolil platbu bezhotovostným bankovým prevodom. Toto potvrdenie slúži ako oznámenie o tom, že objednávka bola doručená predávajúcemu a kúpna zmluva bola uzatvorená. Nie je však zároveň potvrdením o dostupnosti zakúpeného tovaru.

  6. Predávajúci po prijatí objednávky overí dostupnosť zákazníkom zakúpeného tovaru a prijatie platby zaň. Následne zašle zákazníkovi e-mailom potvrdenie o tom, že platba bola prijatá, zakúpený tovar je dostupný a kupujúci ho pripravuje k odoslaniu zákazníkovi. Predávajúci nepristúpi k odoslaniu tovaru do okamihu prijatia platby zaň, teda pripísania sumy zodpovedajúcej kúpnej cene na účet predávajúceho, ak nebola zvolená platba na dobierku.

  7. Ak predávajúci nemôže splniť všetky požiadavky uvedené v objednávke, informuje o tom neodkladne kupujúceho a zároveň mu zašle novú ponuku. Táto ponuka je považovaná za nový návrh kúpnej zmluvy a v prípade jej potvrdenia kupujúcim dochádza vzájomnou dohodou strán k ukončeniu pôvodnej kúpnej zmluvy a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy novej podľa novej ponuky.

  8. V prípade, že dôjde k technickej chybe zo strany predávajúceho pri určovaní ceny produktu v internetovom obchode alebo počas procesu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať tovar za túto chybne uvedenú cenu. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o tejto chybe. Záväzná je pre predávajúceho až cena a ďalšie parametre (napr. množstvo a typ tovaru) obsiahnuté v záväznej ponuke zasielanej zákazníkovi po overení dostupnosti ním požadovaného tovaru. Kúpna zmluva je uzatvorená po prijatí tejto ponuky kupujúcim.

 4. Platobné podmienky a dodanie tovaru

  1. Kupujúci môže uhradiť cenu tovaru a všetky súvisiace náklady na dodanie tovaru podľa kúpnej zmluvy nasledovne:

   1. Bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho č. 263798691/0600 u Moneta Money Bank.

   2. Bezhotovostne – platobnou kartou, službou Apple Pay alebo Google Pay cez platobnú bránu Comgate, prevádzkovanú spoločnosťou Comgate a.s   

   1. Dobierkou

  1. Spolu s kúpnou cenou zakúpeného tovaru je kupujúci povinný uhradiť aj náklady na balenie a dodanie tovaru v dohodnutej výške (poštovné a balné). Ak nie je uvedené inak, náklady na dodanie tovaru sú súčasťou celkovej kúpnej ceny, ak cena objednávky bez dopravy presiahne 65 EUR. Pri nákupe tovaru v hodnote vyššej ako  65 EUR znáša náklady na poštovné a balné predávajúci.

  2. Pri bezhotovostných platbách je doba splatnosti pre zaplatenie kúpnej ceny 3 dni od okamihu uzavretia kúpnej zmluvy.

  3. Pri platbe prostredníctvom platobnej brány sa kupujúci riadi inštrukciami daného poskytovateľa elektronických platieb. Postup pre kreditnú kartu nájdete tu, pre službu Apple Pay tu a pre službu Google Pay tu.

  4. Pri bezhotovostnej platbe je povinnosť kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnená v momente pripísania sumy na bankový účet predávajúceho.

  5. Predávajúci nevyžaduje od kupujúceho zálohu alebo inú podobnú platbu vopred. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je považovaná za zálohu.

  6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku a zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom do 48 hodín.

  7. Tovar je dodaný kupujúcemu:

   1. Na adresu zadanú v objednávke.

   2. Prostredníctvom výdajne zásielok na adrese špecifikovanej kupujúcim.

  8. Spôsob dodania je zvolený počas procesu objednávania tovaru.

  9. Náklady na dodanie tovaru, závislé na zvolenom spôsobe odoslania a prevzatia, sú uvedené v objednávke a v potvrdení objednávky predávajúcim. Ak je spôsob dopravy stanovený na základe špeciálnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy, a to aj pri objednávkach tovaru v hodnote vyššej ako 65 EUR.

  10. Ak je predávajúci povinný dodať tovar na miesto špecifikované v objednávke, je kupujúci povinný tovar pri dodaní prevziať. Ak je z dôvodov na strane kupujúceho nutné doručiť tovar opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením alebo s iným spôsobom doručenia.

  11. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať, či obaly tovaru nie sú poškodené, a prípadné závady okamžite nahlásiť dopravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnený zásah do zásielky, nemusí kupujúci zásielku prevziať.

  12. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu, keď si ho prevezme. V prípade, že tovar neprevezme, s výnimkou prípadov podľa čl. V.12 týchto obchodných podmienok, na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare v okamihu, keď mal možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na jeho strane tak neurobil. Od okamihu prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho nesie tento všetky následky spojené s jeho prípadnou stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením.

  13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá je odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny, alebo priložená k dodávanému tovaru.

  14. Kupujúci získava vlastnícke právo k tovaru po zaplatení celkovej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však po prevzatí tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru, alebo keď mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou a týmito podmienkami tak neurobil.

  15. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek do okamihu dodania tovaru kupujúcemu, a ďalej potom z dôvodov podľa čl. II.16 týchto obchodných podmienok. Ak je kupujúci podnikateľ a nakupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek.

 1. Odstúpenie od zmluvy

  1. Kupujúci, ktorý uzavrel zmluvu ako spotrebiteľ mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti, má právo odstúpiť od zmluvy na základe ustanovenia § 1829 ods. 1 v spojení s ustanovením § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní, počnúc:

   1. Dňom prevzatia tovaru,

   2. Dňom prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak zmluva zahŕňa niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,

   3. Dňom prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

  3. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

   1. Poskytnutie služieb, ak boli splnené s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie a predávajúci informoval kupujúceho, že potom nemá právo odstúpiť od zmluvy,

   2. Dodanie tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu mimo kontrolu predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie,

   3. Dodanie alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po 30 dňoch a ich cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,

   4. Dodanie tovaru upraveného podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

   5. Dodanie tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, alebo tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

   6. Dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci vyňal a nemôže byť z hygienických dôvodov vrátený,

   7. Dodanie zvukových alebo obrazových nahrávok či počítačových programov, kde bol porušený ich pôvodný obal,

   8. Dodanie novín, periodík alebo časopisov,

   9. Dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie a predávajúci informoval kupujúceho, že potom nemá právo odstúpiť od zmluvy,

   10. Ďalšie prípady uvedené v § 1837 občianskeho zákonníka.

  4. Kupujúci musí oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslať počas zmienenej lehoty 14 dní, aby ju dodržal.

  5. Zákazníci, ktorí si zakúpia špecifickú službu „Možnosť vrátenia okuliarov do 30 dní“ (ďalej tiež „služba“), môžu odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, teda vrátiť zakúpený tovar a nárokovať si vrátenie zaplatenej kúpnej ceny v lehote 30 dní namiesto 14.

  6. Službu je nutné zakúpiť pre každý zakúpený pár okuliarov (1 kus) zvlášť a vzťahuje sa vždy práve len na tento daný kus, nie na celú objednávku. Službu nie je možné kombinovať s nákupom viacerých okuliarov ani aplikovať na rôzne modely naraz. Službu nie je možné kúpiť samostatne bez okuliarov.

  7. Počas 30-dňovej lehoty na vrátenie môžu zákazníci, ktorí si službu zakúpili, z akéhokoľvek dôvodu vrátiť dané športové slnečné okuliare za predpokladu, že sú nepoškodené, v pôvodnom stave a originálnom balení. Pre odstúpenie od zmluvy v predĺženej lehote 30 dní použijú analogicky podmienky stanovené pre štandardné odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní.

  8. Cena za službu „Možnosť vrátenia okuliarov do 30 dní“ nebude pri odstúpení od zmluvy o kúpe tovaru za využitie tejto služby vrátená kupujúcemu. Odstúpením od kúpnej zmluvy na tovar nedochádza zároveň k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí tejto služby. Predĺžená lehota na vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy) sa vzťahuje iba na nákupy uskutočnené s prémiovou službou pre každý pár slnečných okuliarov a nedotýka sa nijako zákonných požiadaviek na ochranu spotrebiteľa.

  9. Predajca si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia upraviť alebo ukončiť službu a s ňou súvisiace výhody, čo sa však nedotkne tých, ktorí už službu skôr zakúpili podľa vyššie uvedených podmienok.

  10. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář   dostupný na webových stránkách internetového obchodu nebo přiložený k dodávanému zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy se zasílá na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v obchodních podmínkách spolu s vraceným zbožím nebo na e-mailovou adresu prodejce.Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy dostupný na webových stránkach internetového obchodu alebo priložený k dodávanému tovaru. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy sa zasiela na doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v obchodných podmienkach spolu s vráteným tovarom alebo na e-mailovú adresu predajcu.

  11. Kupujúci, ktorý od zmluvy odstúpil, je povinný odoslať vrátený tovar späť predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odoslania Oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, aj keď tovar nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou.

  12. Po odstúpení od zmluvy predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy je mu doručené Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, vráti kupujúcemu všetky prijaté peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie, rovnakým spôsobom, akým ich kupujúci uhradil. Predávajúci môže vrátiť peňažné prostriedky iným spôsobom iba so súhlasom kupujúceho a bez ďalších nákladov pre kupujúceho.

  13. Ak si kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, predávajúci mu vráti náklady na dodanie iba vo výške najlacnejšieho ponúkaného spôsobu.

  14. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci nemusí vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu kupujúci tovar predá alebo preukáže, že tovar bol predávajúcemu odoslaný.

  15. Vrátený tovar musí byť nepoškodený, neopotrebovaný, neznečistený a pokiaľ možno v pôvodnom obale. Predávajúci môže proti vráteniu kúpnej ceny započítať náhradu za poškodenie tovaru.

  16. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy z dôvodu nedostupnosti zakúpeného tovaru, ak došlo k vypredaniu zásob, alebo ak výrobca, dovozca či dodávateľ prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Ďalej má právo odstúpiť od zmluvy, ak je zrejmé, že kupujúci uviedol vo svojej objednávke zámerne nesprávne informácie, alebo podľa podmienok uvedených v čl. II. 16 týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o tom, že od zmluvy z niektorého z uvedených dôvodov odstupuje prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke a vráti mu všetky prijaté peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie v lehote 14 dní od zaslania tohto oznámenia, a to rovnakým spôsobom, akým platbu skôr obdržal alebo spôsobom dohodnutým s kupujúcim .

 2. Doručovanie

  1. Obidve strany zmluvy môžu navzájom doručovať všetok písomný materiál prostredníctvom e-mailu.

  2. Kupujúci zasiela korešpondenciu predávajúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach, teda info@veehled.cz. Predávajúci zasiela korešpondenciu kupujúcemu na e-mailovú adresu špecifikovanú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 3. Osobné údaje

  1. Všetky informácie poskytnuté počas spolupráce sú považované za dôverné a budú k nim pristupovať v súlade s týmto ustanovením. Údaje zákazníkov budú využívané výhradne na účely plnenia zmluvy, pokiaľ nevyjadríte písomný súhlas s iným využitím. E-mailová adresa môže byť použitá na zasielanie obchodných správ týkajúcich sa podobného alebo súvisiaceho tovaru, pokiaľ zákazník túto možnosť neodmietne. Tieto správy je možné kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom dopisu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnej správe. E-mailová adresa bude na tieto účely uchovávaná po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi stranami.

  2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.

 4. Mimosúdne riešenie sporov

  1. Pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, a webová stránka: https://adr.coi.cz/cs. Platforma pre online riešenie sporov, dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, môže byť využitá na riešenie sporov medzi predajcom a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

  2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a webová stránka: http://www.evropskyspotrebitel.cz, slúži ako kontaktné miesto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o online riešení spotrebiteľských sporov a zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

  3. Predajca je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, vykonáva príslušný živnostenský úrad. Dozor nad dodržiavaním tohto zákona zabezpečuje Česká obchodná inšpekcia vo svojej pôsobnosti.

 5. Záverečné ustanovenia

  1. Všetky dohody medzi predajcom a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. V prípade, že zmluvný vzťah založený na kúpnej zmluve obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodnú, že sa riadia českým právom. Toto neovplyvňuje práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

  2. Predajca nie je voči kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania podľa  § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Všetky práva k webovým stránkam predajcu, vrátane autorských práv k obsahu, ako sú rozloženie stránky, fotografie, filmy, grafiky, ochranné známky, logá a ďalší obsah a prvky, patria predajcovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časti bez súhlasu predajcu.

  4. Predajca nezodpovedá za chyby spôsobené zásahmi tretích osôb do internetového obchodu alebo jeho používaním v rozpore s určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť jeho prevádzku, ani vykonávať činnosti, ktoré by umožnili jemu alebo tretím osobám neoprávneným spôsobom zasahovať do softvérového vybavenia alebo ďalších súčastí internetového obchodu.

  5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predajcom v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

  6. Predajca si vyhradzuje právo meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Zmeny neovplyvňujú práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúcich verzií obchodných podmienok.

  7. Súčasťou obchodných podmienok je vzorový formulár Oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

 

  Akákoľvek zmena zmluvy je možná iba na základe písomnej dohody oboch strán. Predajca si však vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto podmienky. Tieto zmeny sa nevzťahujú na už uzavreté zmluvy, ale iba na zmluvy uzavreté po nadobudnutí účinnosti týchto zmien. O zmenách bude predajca informovať iba v prípade, že má kupujúci vytvorený používateľský účet alebo ak má predajca dodávať tovar pravidelne a opakovane. Informácia o zmene bude zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho najmenej 14 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Ak kupujúci nepodá výpoveď zmluvy o pravidelných a opakovaných dodávkach tovaru do 14 dní od zaslania informácie o zmene, nové podmienky sa stanú súčasťou zmluvy a uplatnia sa na ďalšie dodanie tovaru po nadobudnutí účinnosti zmeny. Lehotná doba pri podaní výpovede je 2 mesiace.

  Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 01. 2024.