OSLÁVTE S NAMI NOVÚ SPOLUPRÁCU S PROGRAMOM RTVS | S kódom "CYKLOPOTULKY" získate  zľavu -10% na celý nákup!

Predzmluvné informácie

Predzmluvné informácie spoločnosti Veehled Eyewear s.r.o.

Podľa ustanovenia § 1820 zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platnom znení (ďalej len "OZ")

Spoločnosť Veehled Eyewear s.r.o.

so sídlom Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, IČO: 19835884,

adresa prevádzky / korešpondenčná adresa: Veehled Eyewear s.r.o., P.O.BOX č. 3, 251 01 Říčany, Česká republika

telefón: +420 792 246 105,

e-mail: info@veehled.cz,

datová schránka: kwdhqi8,

(ďalej len "predávajúci"),

ýmto poskytuje v súlade s ustanovením § 1820 OZ zákazníkovi pred uzavretím zmluvy nasledujúce informácie:

 

  • údaje o existencii práv z vady plnenia, prípadne aj o záruke za kvalitu, popredajnom servise a ich podmienkach nájdete v sekcii Reklamačný poriadok na webe „veehled.cz“.

  • Spotrebiteľ má právo, podľa § 1829 odst. 1 v spojení s § 1818 OZ, odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodov do 14 dní od doručenia tovaru. Táto lehota sa predlžuje v situácii, keď nákup zahŕňa viac typov tovaru alebo viac čiastkových dodávok, od okamihu prevzatia poslednej z nich. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť odoslané predávajúcemu do konca tejto lehoty. Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy je dostupný na webových stránkach predávajúceho v dolnej časti-päty webu - Formulár pre odstúpenie od zmluvy.
  • V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný uhradiť náklady spojené s dopravou vráteného tovaru späť predávajúcemu, a to aj v situáciách, keď bol tovar zakúpený na diaľku a nemôže byť vrátený bežnou poštovou službou z dôvodu jeho špecifického charakteru. Tovar je potrebné odoslať späť predávajúcemu najneskôr do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy.
  • Informácie o existencii, spôsobe a podmienkach mimosúdneho vybavenia sťažností spotrebiteľov vrátane údajov, či je možné obrátiť sa so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátny dozor, v prípade vzniku sporu z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je kupujúci spotrebiteľ v súlade so zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov u určeného orgánu, ktorým je v danom prípade Česká obchodní inspekce, web: https://adr.coi.cz/cs ; e-mail: adr@coi.cz.

 

Tieto predzmluvné informácie sú platné od 01. 01. 2024.