OSLAVTE S NÁMI NOVOU SPOLUPRÁCI S POŘADEM ČT  |  S kódem "CYKLOTOULKY" získáte slevu -10% na celý nákup!

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Veehled Eyewear s.r.o.

Společnost Veehled Eyewear s.r.o. se sídlem na adrese Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, IČO: 19835884, věnuje zvláštní pozornost ochraně osobních údajů a soukromí svých zákazníků. V této části naleznete informace o našich zásadách zpracování osobních údajů, včetně analýzy chování návštěvníků na našich webových stránkách a Vašich práv v této souvislosti.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Vaše údaje zpracováváme s nejvyšší pečlivostí a v souladu s platnými právními předpisy, abychom zajistili jejich náležitou ochranu.

Vyzýváme Vás, abyste si tyto zásady pozorně přečetli. Při získávání Vašich osobních údajů se vždy na tyto zásady odkazujeme a poskytujeme Vám možnost se s nimi seznámit. Usilujeme o to, aby byly tyto zásady co nejsrozumitelnější. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat pro další vysvětlení.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a dále v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen „Zákon“).

Tyto zásady jsou účinné od 01. 01. 2024.

 

 1. Definice Pojmů
  1. Subjekt Údajů: Fyzická osoba, tedy spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná, ke které se vztahují osobní údaje. Tato osoba je také označována jako "Vy", "zákazník" nebo "kupující".
  2. Osobní Údaj: Jakékoli informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi. Identifikovatelná fyzická osoba může být určena přímo či nepřímo, například pomocí jména, identifikačního čísla, lokačních údajů, síťového identifikátoru nebo díky specifickým prvkům fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity.
  3. Správce: Subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za to odpovědnost. V tomto případě je správcem osobních údajů společnost Veehled Eyewear s.r.o. se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, IČO: 19835884.
  4. Zpracovatel: Entita, která na základě právních předpisů nebo pověření od správce zpracovává osobní údaje jménem správce. To může zahrnovat "obchodní partnery" nebo "partnery", kteří zpracovávají údaje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
  5. Účel Zpracování Osobních Údajů: Specifický důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Může se jednat například o plnění smlouvy, správu uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení nebo cílené zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků.
  6. Cookies: Krátké textové soubory uložené ve vašem webovém nebo mobilním prohlížeči. Většina cookies obsahuje jedinečný identifikátor – ID souboru cookie, což je řetězec znaků přiřazený webovými stránkami a servery konkrétnímu prohlížeči, který cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám rozlišit a identifikovat jednotlivé prohlížeče. Cookies slouží k zlepšení funkčnosti webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a pro efektivnější cílení marketingových aktivit. Při procházení našich webových stránek předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.

 1. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány společností Veehled Eyewear s.r.o.?

  Veehled Eyewear s.r.o. a jeho smluvní zpracovatelé zpracovávají následující kategorie osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy a účely zpracování:
  1. Identifikační a adresní údaje: Základní identifikační a doručovací údaje zákazníka jako jsou: jméno, příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, adresa sídla, IČO, DIČ.
  2. Elektronické kontaktní údaje: Údaje pro komunikaci mezi námi a zákazníkem typicky telefonní číslo a e-mailová adresa.
  3. Jiné elektronické údaje: Údaje shromážděné automaticky elektronicky, jakými jsou IP adresa, cookies, identifikátory na sociálních sítích, lokalizační údaje zařízení používaného zákazníkem.
  4. Další osobní údaje spojeny se smluvním vztahem: Údaje nutné pro smluvní vztahy, jako je číslo bankovního účtu, údaje o využívání služeb Veehled Eyewear s.r.o. apod.
  5. Další osobní údaje: Údaje, které zákazník poskytuje dobrovolně nad výše zmíněné, například v objednávkových formulářích, dalších dokumentech, či při komunikaci se společností, včetně jakýchkoliv pozdějších aktualizací těchto údajů.


 2. Původ osobních údajů zpracovávaných společností Veehled Eyewear s.r.o.

  Způsob zpracování osobních údajů a nakládání s nimi společností Veehled Eyewear s.r.o. se odvíjí od jejich zdroje:
  1. Údaje Poskytnuté Přímo od Zákazníků:
   Jedná se o údaje, které zákazník sám ze své vůle sděluje při objednávání služeb, registraci uživatelského účtu, v komunikaci s námi, nebo při přihlášení k odběru newsletteru. Takovými údaji jsou:
    • Identifikační a adresní údaje
    • Elektronické kontaktní údaje
    • Další osobní údaje související se smluvním vztahem
  2. Údaje Získávané Automaticky:
   Když procházíte naše webové stránky, automaticky získáváme určité údaje. Tyto údaje zahrnují:
    • Cookies
    • Informace o webové stránce, ze které jste přišli na naše stránky
    • IP adresu
    • Datum a doba přístupu na webové stránky
    • Vyhledávací dotazy
    • Kód odpovědi HTTP a HTTPS
    • Přenášené skupiny dat
    • Údaje o používaném prohlížeči a operačním systému počítače
   Tato kombinace údajů poskytnutých přímo zákazníky a údajů získaných automaticky nám umožňuje lépe pochopit potřeby našich zákazníků, nabízet jim produkty, které odpovídají jejich preferencím a zlepšovat naše služby.


 3. Proč jsou osobní údaje zpracovávány?

  Vaše osobní údaje mohou být společností Veehled Eyewear s.r.o. zpracovávány pro následující účely:
   1. Plnění smluvního vztahu:
    1. Účel: Na základě smlouvy s námi máte nárok na poskytnutí objednaných výrobků. Naproti tomu my máme nárok na zaplacení sjednané ceny. Abychom mohli splnit svou část (doručit zboží) a zkontrolovat splnění Vaší části závazku, potřebujeme zpracovávat Vaše identifikační a adresní údaje, kontaktní údaje a další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (např. číslo účtu apod.).
    2. Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel plnění smluvního vztahu je odůvodněno smluvním vztahem mezi Vámi a námi v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem, bez něhož není možné smlouvu uzavřít.
    3. Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi.

   2. Správa zákaznických účtů:
    1. Účel registrace: Na naší webové stránce nabízíme možnost registrace, díky které můžete upravovat své preference. Pro zpracování registrace vyžadujeme vaši e-mailovou adresu a můžete nám dobrovolně poskytnout vaše jméno, příjmení, adresu a telefon. Tyto informace nám umožňují zjednodušit proces objednávky našich služeb a nabídnout vám zákaznické benefity.
    2. Právní podklad zpracování: Základem pro správu vašeho zákaznického účtu a osobních údajů, které nám pro účely jeho zřízení poskytujete je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení ve spojení s § 7 odst. 2 Zákona Váš souhlas, jehož udělení je plně dobrovolné. Abychom umožnili registraci, je nutný váš souhlas se zpracováním e-mailové adresy. Tento souhlas máte právo kdykoli vzít zpět.
    3. Délka uchování údajů: Údaje uchováváme po dobu platnosti vašeho souhlasu. Neaktivita v zákaznickém účtu po dobu čtyř let bude považována za odvolání tohoto souhlasu.

   3. Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací:
     1. Účel zpracování údajů: Vaše informace jsou využívány k řešení vašich dotazů, zpracování vašich podnětů a stížností prostřednictvím naší zákaznické služby. Můžeme vás také oslovit s žádostí o vyplnění dotazníku k zjištění vaší spokojenosti. V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím sociálních sítí, mějte na vědomí, že zpracování poskytnutých údajů se řídí pravidly daných sociálních sítí, na které nemáme vliv. Vaše údaje rovněž využíváme pro informování o stavu objednávky a upozornění na nezaplacené částky. Pokud vaše objednávka nebude dokončena, můžeme vás kontaktovat e-mailem nebo SMS s připomenutím a nabídnout vám speciální výhodu pro její dokončení. Tento postup považujeme za prospěšný, jelikož vám umožňuje snadno dokončit objednávku bez potřeby opětovného hledání služeb. Kromě toho zpracováváme vaše údaje také při uplatňování vašich práv týkajících se vadného plnění a při ochraně vašich práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.
     2. Právní podklad zpracování: Základem pro zpracování osobních údajů v rámci komunikace s klienty, hodnocení jejich spokojenosti a řešení jejich podnětů, stížností či reklamací je legitimní zájem naší společnosti na udržení kontaktu se zákazníky. Poskytování vašich osobních údajů pro tyto účely není povinné ani vyžadované zákonem či smlouvou. Proto není vaší povinností nám tyto informace poskytovat a poskytujete nám pouze dobrovolně. Zákonným důvodem pro zpracování takto Vámi poskytovaných osobních údajů je tedy váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
     3. Délka uchování údajů: Údaje jsou uchovávány po dobu existence smluvního vztahu mezi zákazníkem a naší společností a po jeho ukončení jsou uloženy po další 4 roky.

    • Zasílání obchodních sdělení a nabídka našich služeb
     1. Účel zasílání informací: Pravidelně rozesíláme e-mailem aktualizace o našich službách zákazníkům, kteří souhlasili s jejich přijímáním. Každé z těchto sdělení obsahuje odkaz, který vám umožní snadno se odhlásit z dalších zpráv. Nastavení přijímání marketingových sdělení můžete kdykoliv upravit ve vašem uživatelském profilu. Pokud jste již naším zákazníkem, například jste u nás již něco objednali, můžeme využít vaši e-mailovou adresu pro posílání informací o podobných produktech, pokud proti tomu nevznášíte námitky. V jiných případech po vás budeme vyžadovat výslovný souhlas s obdržením marketingových sdělení o našich produktech, akcích a promo akcích. Informace, které nám poskytnete, spolu s dalšími získanými údaji, jako jsou vaše interakce s našimi webovými stránkami, historie objednávek, nebo účast v akcích, používáme k cílení našich marketingových sdělení. O váš souhlas s obdržením těchto informací vás budeme žádat v souladu s platnými právními předpisy.
     2. Právní podklad pro zasílání informací: Odesílání marketingových sdělení a prezentace našich služeb vychází buď z vašeho souhlasu, nebo z našeho legitimního zájmu na přímém marketingu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) Nařízení a Zákona. Váš souhlas s poskytováním osobních údajů je zcela dobrovolný a nezbytný pro možnost zasílání těchto informací. Tento souhlas můžete kdykoliv vzít zpět. Nejde o povinnost stanovenou zákonem nebo smlouvou, a proto nemusíte tyto informace poskytovat, pokud si to nepřejete
     3. Délka uchování údajů: Uchováváme vaše údaje po dobu, kdy máte udělený souhlas s jejich zpracováním. Pokud neotevřete žádné z našich obchodních sdělení po dobu 3 let, budeme to považovat za odvolání vašeho souhlasu nebo ukončení našeho oprávněného zájmu.

      • Použití údajů pro přímý marketing a personalizaci
       1. Účel personalizace obsahu a reklamy: Používáme technologie pro personalizaci obsahu a reklam, abychom našim návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše webové stránky a služby, nabízeli relevantní reklamy na partnerských platformách. Naším cílem je zobrazovat reklamy, které odpovídají vašim skutečným zájmům, nikoli nesouvisející obsah. Personalizace je založena na vaší historii objednávek, preferencích a aktivitě na našich i třetích stránkách, včetně sociálních sítí, a je umožněna hlavně díky cookies. Informace o tom, jak spravovat vaše preference týkající se cookies, najdete v našich Zásadách cookies.
       2. Právní podklad pro personalizaci a marketing: Zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu a vytváření personalizovaného obsahu a reklam se opírá o váš souhlas nebo o naše oprávněné zájmy v oblasti přímého marketingu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) Nařízení a Zákona. Poskytnutí údajů na základě souhlasu je dobrovolné, avšak nezbytné pro přizpůsobení obsahu a reklam vašim potřebám. Tento souhlas můžete kdykoli vzít zpět. Poskytování osobních údajů pro tyto účely není vyžadováno zákonně ani smluvně, a tudíž není vaší povinností nám je pro tento účel poskytovat. Přesto automaticky zpracováváme některé údaje při vaší návštěvě našich webových stránek.
       3. Délka uchování údajů a cookies: Vaše údaje uchováváme po dobu platnosti vašeho souhlasu. Délka uchování cookies se liší podle jejich typu. Relační cookies jsou aktivní pouze po dobu, kdy je váš prohlížeč otevřen, a jsou automaticky smazány po jeho zavření. Trvalé cookies zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči i po jeho vypnutí, a to až do doby jejich expirace nebo manuálního odstranění. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat váš počítač při dalším otevření prohlížeče a internetovém procházení. Detailnější informace o cookies a jejich uchovávání najdete v našich Zásadách cookies.

        • Zlepšování kvality poskytovaných služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách:
         1. Účel zlepšení služeb a analýzy webové aktivity: Společnost Veehled Eyewear s.r.o. se zavazuje neustále zlepšovat kvalitu svých služeb a poskytovat vám co nejlepší zážitky. K tomuto účelu analyzujeme vaše interakce s našimi službami, včetně vašich telefonních hovorů, odpovědí na dotazníky, aktivit na webových stránkách, zájmu o určité produkty a služby, a dalších. Informace o vaší návštěvnosti, četnosti prohlížení stránek, typu použitého zařízení, doby strávené na stránce a další shromažďujeme, abychom identifikovali oblasti pro zlepšení a přizpůsobili obsah vašim potřebám. Spolupracujeme s analytickými partnery, kteří nám pomáhají sbírat a analyzovat data o vašem používání našich stránek, včetně IP adresy, geografické polohy, typu a jazyka prohlížeče, a dalších, abychom získali přehled o tom, jak stránky používáte. Používáme cookies, pixel tags a podobné technologie k zajištění lepšího uživatelského obsahu, monitorování reklam a identifikaci problémů pro jejich následné řešení. Také mohou být třetí strany pověřeny prováděním webové reklamy jménem naší společnosti, využívajíc tyto technologie k cílení reklam na základě vašich návštěv na našich stránkách. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje shromažďovány pomocí těchto technologií, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby tyto technologie automaticky odmítl, nebo vám umožnil rozhodnout o jejich přijetí. Více informací o tom, jak spravovat vaše preference týkající se cookies, naleznete v našich Zásadách cookies.
         2. Právní podklad: Zpracování vašich osobních údajů s cílem vylepšit kvalitu našich služeb a analyzovat vaši aktivitu na našich webových stránkách je založeno na vašem souhlasu nebo na našem legitimním zájmu v oblasti přímého marketingu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) Nařízení a Zákona. Poskytnutí osobních údajů je založeno na vaší dobrovolné bázi a je nezbytné pro nás, abychom mohli zlepšovat naše služby a analyzovat návštěvnost webu a vaše chování na něm. Tento souhlas můžete kdykoli vzít zpět. Poskytování údajů pro tyto účely není vyžadováno zákonem nebo smlouvou, a proto není vaší povinností nám je poskytovat. Přesto určité údaje automaticky zpracováváme při vaší interakci s našimi webovými stránkami
         3. Délka uchování údajů a cookies: Vaše údaje budou uchovávány po dobu platnosti vašeho souhlasu. Co se týče cookies, jejich uchovávací doba se liší podle typu. Relační cookies (session cookies) jsou aktivní pouze do doby, než zavřete svůj prohlížeč a poté jsou automaticky smazány. Naopak trvalé cookies (persistent cookies) zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči i po jeho vypnutí, a to až do vypršení jejich platnosti nebo dokud je manuálně nesmažete. Tyto cookies umožňují rozpoznání vašeho počítače při dalším spuštění prohlížeče. Další informace o cookies a jejich uchovávací době naleznete v našich Zásadách cookies.

        • Provozování zákaznické soutěže a doručování výher:
         1. Účel zpracování údajů v rámci soutěže: Občas pořádáme soutěže pro naše zákazníky, při kterých zpracováváme vaše osobní údaje specifikované v pravidlech soutěže, obvykle vaši e-mailovou adresu a celé jméno, aby bylo možné soutěž správně provést a výhry doručit.
         2. Právní podklad zpracování údajů: Vaše účast v naší zákaznické soutěži a související zpracování osobních údajů je založena na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro účast v soutěži. Tento souhlas můžete kdykoliv stáhnout.
         3. Délka uchování údajů: Uchováváme vaše údaje po dobu nutnou pro správné provedení zákaznické soutěže.

        • Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob:
         1. Účel prevence a detekce podvodů: Využíváme údaje o vašem používání našich webových stránek a informace o vašich objednávkách k prevenci a odhalení možných podvodů, zneužití, nelegálního užívání a porušení našich obchodních podmínek. Také to slouží k zajištění dodržování rozhodnutí soudů či jiných právních autorit, státní správy, nebo k dodržení platných právních předpisů.
         2. Právní základ pro zpracování údajů: Zpracování vašich osobních údajů v kontextu ochrany našich práv a majetku nebo práv a majetku třetích stran je založeno na zákonných povinnostech nebo na našem legitimním zájmu ochránit tyto hodnoty. Poskytování osobních údajů pro tyto účely není zákonně ani smluvně vyžadováno, a tedy není vaší povinností nám tyto údaje poskytovat. Avšak, některé údaje zpracováváme automaticky při vaší návštěvě našich webových stránek.
         3. Délka uchování údajů: Vaše údaje uchováváme po dobu 4 let od ukončení jakéhokoli smluvního vztahu s námi nebo 4 roky od data jejich získání.

        • Účetní a daňové účely:
         1. Účel zpracování pro účetní a daňové účely: Musíme zpracovávat vaše osobní údaje kvůli splnění požadavků účetních a daňových právních předpisů. Toto zpracování je nezbytné pro dodržení platných zákonů v těchto oblastech.
         2. Právní základ pro zpracování údajů: Zpracování vašich osobních údajů pro účely účetní a daňové správy je odůvodněné naší zákonnou povinností. Jsme povinni tyto údaje o vás zpracovávat v souladu s právními požadavky.
         3. Délka uchování údajů: Vaše osobní údaje pro účetní a daňové účely uchováváme po dobu požadovanou právními předpisy, což je v případě účetních údajů obvykle 10 let.

        • Plnění ostatních právních povinností:
         1. Účel plnění právních povinností: Kromě účetních a daňových záležitostí se musíme řídit i dalšími zákonnými požadavky, které mohou zahrnovat různé aspekty našeho podnikání.
         2. Právní podklad pro plnění ostatních povinností: Zpracování osobních údajů v rámci splnění ostatních právních povinností je založeno na zákonných požadavcích. Je naší povinností tyto údaje zpracovávat, aby bylo zajištěno dodržování platných právních předpisů.
         3. Délka uchování údajů pro ostatní právní povinnosti: Osobní údaje, které zpracováváme kvůli splnění ostatních právních povinností, uchováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
         4. V případě uzavření smlouvy, uchováváme vaše osobní údaje po delší dobu než pouze po dobu trvání naší spolupráce do doby dodání zboží, a to např. z důvodů možného odstoupení od smlouvy, reklamací, uplatňování nároků na náhradu škody a dalších. Podle právních předpisů, které upravují účetnictví, jsme povinni schraňovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo.
         5. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování vašich konkrétních osobních údajů je pak určena takto:
          1. po dobu trvání smlouvy mezi námi;
          2. po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich práv a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (až 4 roky);
          3. po dobu trvání našich případných dalších oprávněných zájmů (až 4 roky);
          4. po dobu určenou právními předpisy (až 10 let).

      • Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?

       Vaše osobní údaje jsou přístupné především našim zaměstnancům, kteří je potřebují k poskytování našich produktů a služeb. Dále sdílíme vaše údaje s pečlivě vybranými obchodními partnery, kteří nám pomáhají s provozem a zlepšováním našich služeb. Zabezpečení vašich údajů je pro nás prioritou, a proto spolupracujeme pouze s partnery, kteří dokážou zajistit adekvátní ochranu vašich údajů proti neoprávněnému přístupu nebo zneužití. Tito partneři mohou vaše údaje zpracovávat pouze na základě smlouvy, která zahrnuje závazek k mlčenlivosti a zakazuje využití údajů pro jiné účely.
        1. Vaše osobní údaje jsou sdíleny s vybranými partnery, aby bylo možné zajištění a optimalizaci našich služeb. Mezi partnery patří:
         1. Dopravci: Spolupracujeme s dopravními službami, které zajišťují přepravu a doručení našich výrobků k vám.
         2. Analytické služby: Abychom mohli vylepšovat váš uživatelský zážitek, spolupracujeme s partnery specializujícími se na analýzu webu. Tyto analýzy nám pomáhají pochopit, jak naše webové stránky používáte, co hledáte a jak můžeme naše stránky pro vás udělat přehlednější a užitečnější.
         3. Technologické a IT služby: Pro správné fungování našich služeb spolupracujeme s různými technologickými a IT partnery. Tito partneři nám poskytují nezbytnou technickou podporu, zajišťují hosting, cloudové služby, zabezpečení webu a další technologické služby.
         4. Pro účinné a efektivní poskytování našich služeb je nezbytná spolupráce s širokou škálou partnerů, kteří nám pomáhají s různými aspekty naší činnosti. Mezi tyto partnery patří:
          1. Poskytovatelé IT a komunikačních služeb, včetně cloudových úložišť a hostingu,
          2. Firmy zajišťující bezpečnost a ochranu našich služeb a webových stránek,
          3. Analytické služby,
          4. Experti na účetnictví a daňové poradenství,
          5. Služby podpory a asistence zákazníkům,
          6. Poskytovatelé platebních služeb a platebních bran,
          7. Provozovatelé sociálních sítí,
          8. Právní poradci a advokáti,
          9. Služby tisku a poštovních a kurýrních služeb,
          10. Partneři zapojení do věrnostních programů, organizace konferencí, seminářů a dalších akcí.
          11. Partneři zaměření na přímý marketing a poskytovatelé technických řešení, kteří nám umožňují nabízet personalizovaný obsah a reklamy.
          12. Marketingové agentury, kterým poskytujeme určité údaje pro lepší cílení našich reklam, aby byly co nejpřesněji zaměřeny na naše služby.
        2. Za účelem zlepšení vaší uživatelské zkušenosti na našich webových stránkách vám poskytujeme informace a doporučení založené na vašich předchozích interakcích a poskytnutých údajích, včetně připomínek nevyřízených objednávek.
        3. Pro zajištění, že naše reklama dosahuje relevantního publika, sdílíme vaše osobní údaje, včetně e-mailové adresy, s poskytovateli technických řešení.
        4. Osobní údaje jsou také zpřístupňovány orgánům veřejné správy v nezbytně nutných případech, jako je vymáhání práv, prevence, odhalování nebo stíhání trestných činů a podvodů, nebo když to vyžaduje zákon. Mezi tyto orgány patří policie, státní zastupitelství, soudy a finanční úřady. Předávání osobních údajů těmto subjektům je výjimečné a řídí se právními požadavky.


      • Přenos osobních údajů našich zákazníků do třetích zemí nebo mezinárodních organizací mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)

       1. Přenos provádíme pouze v případě, že daná třetí země nebo mezinárodní organizace poskytuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Tento krok podnikáme na základě toho, že dotčená třetí země nebo organizace zaručuje vhodné ochranné mechanismy, včetně vymahatelných práv subjektů údajů a efektivních právních prostředků pro subjekty údajů.
       2. Evropská komise uznala, že odpovídající úroveň ochrany osobních údajů poskytují Andorra, Argentina, Kanada (pouze pro obchodní organizace), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Jersey, Nový Zéland, Švýcarsko, Uruguay a Spojené státy americké (limitováno na rámec Privacy Shield). Tyto země jsou tedy považovány za bezpečné destinace pro přenos osobních údajů.


      • Jak jsou osobní údaje zpracovávány?

       Osobní údaje zpracováváme jak ručně, tak i pomocí automatizovaných systémů. Každý proces zpracování je pečlivě zaznamenáván, aby bylo zajištěno plné dodržování aplikovatelných právních předpisů. Tento přístup nám umožňuje zajistit maximální možnou úroveň ochrany a bezpečnosti vašich údajů a zároveň efektivně spravovat a analyzovat data pro zlepšení našich služeb.


      • Jaká jsou práva subjektů údajů?

       1. Pokud chcete uplatnit svá práva související se zpracováním vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních informací uvedených v úvodu těchto zásad. Ověření vaší identity provedeme přiměřeným způsobem. V případě opakovaných, zjevně nedůvodných nebo nepřiměřených žádostí si vyhrazujeme právo účtovat přiměřený poplatek nebo tyto žádosti odmítnout.
       2. Máte právo zjistit, zda a jak zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k nim. V případě, že budete chtít opakovaně informace o zpracování vašich osobních údajů, můžeme vám účtovat přiměřený poplatek za poskytnutí kopie těchto údajů, který odráží naše administrativní náklady spojené s vyřízením vaší žádosti.
       3. Pokud zjistíte, že údaje, které o vás zpracováváme, nejsou přesné nebo jsou neúplné, máte právo požadovat, aby byly tyto údaje opraveny nebo doplněny. Zajistíme opravu nebo doplnění vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technologické a procesní možnosti.
       4. Pokud zjistíte, že vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly původně shromážděny nebo zpracovány, nebo pokud dojdete k závěru, že byly zpracovány nezákonně, máte právo na jejich výmaz. V takovém případě nás můžete požádat, abychom tyto údaje vymazali, a my vyhovíme vaší žádosti bez zbytečného odkladu, pokud pro jejich uchování neexistují zákonné důvody.
       5. Pokud preferujete, aby vaše osobní údaje nebyly zcela vymazány, ale místo toho bylo jejich zpracování pouze dočasně omezeno, máte právo požadovat takové omezení. Toto právo můžete uplatnit v situacích, kdy například zpochybňujete přesnost údajů, které o vás zpracováváme, nebo pokud se domníváte, že zpracování je protiprávní, ale nechcete údaje vymazat. V takovém případě omezíme zpracování vašich údajů do doby vyřešení vašich námitek.
       6. Máte právo požadovat, aby vaše osobní údaje, které jsme od vás shromáždili, byly přeneseny přímo vám nebo třetí straně dle vašeho výběru. Toto právo na přenositelnost údajů umožňuje, aby vaše údaje byly předány v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Však, pokud by plnění této žádosti mohlo negativně ovlivnit práva nebo svobody jiných, zejména ochranu osobních údajů třetích osob, nemusíme být schopni vaší žádosti vyhovět.
       7. Máte právo kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou tyto údaje zpracovávány pro účely plnění úkolů ve veřejném zájmu, výkonu veřejné moci, nebo pokud je zpracování odůvodněno ochranou našich oprávněných zájmů. Pokud po vaší námitce nebudeme schopni prokázat převažující oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy, právy a svobodami, zpracování vašich údajů na základě této námitky neprodleně zastavíme.
       8. Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů iniciováno na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu lze provést jednoduše a mělo by být tak snadné jako jeho udělení.
       9. Máte právo být informováni, pokud nejste předmětem žádného rozhodovacího procesu založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo právní účinky vztahující se na vás nebo by vás podobně významně ovlivňovalo.
       10. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
       11. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.gov.cz, web: https://uoou.gov.cz/


      • Jak jsou zpracovávány soubory cookie?

       1. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají na zařízení uživatele při jeho návštěvě. Tyto soubory jsou klíčové pro zajištění plynulého a efektivního fungování mnoha internetových služeb. Například při online nakupování umožňují soubory cookie, aby e-shop zapamatoval, co máte ve svém nákupním košíku, i když mezitím procházíte jiné stránky. Kromě toho soubory cookie slouží k ukládání uživatelských preferencí, jako jsou jazykové nastavení nebo informace pro automatické přihlašování, což usnadňuje a zrychluje přístup při dalších návštěvách stránek.
       2. Soubory cookie také hrají důležitou roli ve shromažďování statistických dat o chování uživatelů na webových stránkách. Tyto informace, například počet unikátních návštěvníků stránky, pomáhají provozovatelům webů poskytovat lepší a více přizpůsobené služby.
       3. Podle doby platnosti se soubory cookie dělí na dva hlavní typy:
        1. Session cookies (dočasné): Tyto soubory cookie jsou dočasné a po zavření prohlížeče se automaticky vymažou. Slouží k uchování informací během jedné návštěvy webu, což je užitečné například pro udržení přihlášení na webu nebo pro zachování obsahu nákupního košíku.
        2. Persistent cookies (trvalé): Na rozdíl od dočasných cookies, trvalé cookies zůstávají uloženy na zařízení i po zavření prohlížeče, a to až do uplynutí jejich nastavené platnosti nebo dokud je uživatel ručně nevymaže. Tyto soubory cookie se používají k zapamatování uživatelských preferencí pro dlouhodobější období a mohou sloužit například pro analýzu návštěvnosti webu nebo pro cílení reklamy.
       4. Soubory cookie na webových stránkách mohou být klasifikovány podle jejich funkce do několika kategorií:
       5. Esenciální cookies: Tyto cookies jsou zásadní pro základní funkčnost webových stránek. Bez nich by webové stránky nemohly správně fungovat. Zahrnují například cookies, které umožňují přihlášení do uživatelských účtů nebo udržení obsahu nákupního košíku při prohlížení různých stránek.
       6. Preferenční cookies: Tyto cookies umožňují webovým stránkám zapamatovat si informace, které mění způsob chování nebo vzhled stránky, jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte. I když nejsou pro fungování stránky nezbytné, zlepšují uživatelskou zkušenost.
       7. Analytické cookies: Pomáhají provozovatelům webových stránek pochopit, jak návštěvníci s webovými stránkami interagují. Získané informace se používají k vylepšení uživatelského prostředí a zážitku.
       8. Remarketingové cookies: Slouží k efektivnímu cílení a personalizaci reklamy na základě předchozího chování uživatele na internetu.
       9. Konverzní cookies: Tyto cookies slouží k analýze výkonu jednotlivých prodejních kanálů tím, že měří počet objednávek nebo akcí učiněných po kliknutí na reklamu.
       10. Sledovací cookies: V kombinaci s konverzními cookies umožňují sledovat výkon prodejních kanálů a optimalizovat marketingové strategie.
       11. Kromě výše uvedených typů cookies mohou být na webových stránkách používány i cookies třetích stran, které umožňují sledování uživatelů napříč různými webovými stránkami. Tyto cookies pomáhají poskytovat personalizovaný obsah a reklamu i mimo primární webové stránky.
       12. Je důležité si uvědomit, že i když konverzní cookies samy o sobě neumožňují identifikaci uživatele a nejsou považovány za osobní údaje, jejich použití spolu s dalšími údaji může vést k identifikaci. Proto je klíčové, aby uživatelé byli o používání těchto cookies informováni a měli možnost jejich použití ovlivnit.


      • Kde je možné se o zpracování osobních údajů a soukromí na internetu dozvědět více?

       Pro získání podrobnějších informací o zpracování osobních údajů a soukromí na internetu můžete navštívit několik užitečných zdrojů:
       1. Nastavení prohlížeče a cookies: Vaše prohlížeče umožňují nastavení, která vám dávají kontrolu nad cookies. Tato nastavení lze obvykle najít v sekci "Nastavení", "Možnosti" nebo "Nápověda" vašeho prohlížeče. Zde jsou odkazy na nápovědu pro nejčastěji používané prohlížeče:
       2. Your Online Choices: Na www.youronlinechoices.com/cz/ naleznete informace o odmítání cílené reklamy od některých třetích stran.
       3. All About Cookies: Na www.allaboutcookies.org najdete obecné informace o cookies, včetně toho, jak je spravovat a odstraňovat.
       4. About Ads: Na www.aboutads.info/choices se můžete dozvědět o možnostech odmítnutí určitých typů reklam od společností, které jsou členy iniciativy samoregulace pro online behaviorální reklamu.
       5. Wikipedia: Pro obecné informace o cookies můžete navštívit stránku HTTP cookie na Wikipedii.


      • Jsou zpracovávány i údaje o dětech?

       Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy záměrně nezískáváme. V případě, že se dozvíme o neúmyslném shromáždění osobních dat od dětí mladších než 16 let, okamžitě zahájíme proces jejich odstranění, pokud nás k jejich uchování nezavazuje právní předpis.


      • Závěr

       Právní normy, naše firemní politiky a postupy zpracování osobních údajů podléhají změnám. V případě, že dojde k aktualizaci našich zásad ochrany osobních údajů, informace o těchto změnách zveřejníme na našem webu a zajistíme, aby byly tyto informace k dispozici. V případě významnějších úprav těchto zásad nebo pokud nás k tomu zaváže právní úprava, poskytneme vám informace s předstihem. Důrazně vás žádáme, abyste se s těmito zásadami seznámili a pravidelně je při komunikaci s námi nebo při používání našich služeb kontrolovali.